voor wie?

ondersteuning bij de groei naar meer zelfstandigheid
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen.
Uit recent hersenonderzoek blijkt echter dat vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, tijdens de adolescentie (10 tot 22 jaar) nog volop in ontwikkeling zijn en dat de ontwikkelingssnelheid verschilt per leerling. Het is dus belangrijk om goed af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. Als leerlingen overvraagd worden kan dat leiden tot frustratie en ondermijning van het zelfvertrouwen en de motivatie.
Een deel van de leerlingen geeft aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning op dit vlak.

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Ditzelfde speelt bij leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD, ADD, hoogbegaafdheidsproblematiek, faalangst of andere specifieke problemen.  Goede begeleiding van deze leerlingen is alleen mogelijk als je begrijpt hoe de achterliggende problematiek het gedrag, het denken, de communicatie en het leren stuurt.
Tijdens mijn studie aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en de Delfos Academy heb ik me uitgebreid verdiept in de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In heb inmiddels ruime ervaring met het begeleiden van leerlingen met autisme, het syndroom van asperger, PDD-NOS, ADHD en ADD.

Comments are closed.