werkwijze

Inzicht in het leerproces en zicht op de wijze waarop de leerling over zichzelf en zijn mogelijkheden denkt, vormen de basis van de individuele begeleiding. Van daaruit is het mogelijk om datgene wat goed gaat verder uit te breiden en datgene wat weinig effectief is te veranderen.
Samen met de leerling richt ik me op de volgende vragen:

hoe pak je een leertaak aan?
Leerlingen verschillen in talent, temperament en tempo, en ook in de manier waarop zij informatie opnemen en verwerken. Dat betekent dat we allereerst gaan onderzoeken hoe deze ene unieke leerling werkt.  Hoe pakt hij een leertaak aan? Welke leerstijl hanteert de leerling? Welke leerstrategieën zet hij in?
We gaan daarbij uit van een concrete taak; het leren voor een toets, een recente opdracht voor een werkstuk of gewoon het huiswerk.  Op die manier zullen we samen een aantal belangrijke aspecten van het leerproces in kaart brengen.

hoe denk je over jezelf?
Ook de manier waarop de leerling denkt over zichzelf en over zijn mogelijkheden zullen we samen onderzoeken. Hoe kijkt de leerling aan tegen zijn capaciteiten? Kent hij zijn sterke en minder sterke kanten? Hoe is zijn zelfbeeld?
Maar ook; hoe kijkt de leerling aan tegen zijn (goede en slechte) resultaten? Schrijft hij ze toe aan factoren die hij of de docent in de hand hebben (bijvoorbeeld de eigen inzet of de moeilijkheidsgraad van de taak)? Of is er sprake van toeschrijvingen waar de leerling geen grip op heeft (“ik kan het niet”, “het komt door de leraar”) ?

Al deze informatie biedt aanknopingspunten. Als duidelijk is hoe de leerling werkt en hoe hij denkt, kunnen we samen aan de slag. We kunnen datgene wat werkt verder uitbreiden en datgene wat weinig effectief is veranderen.  Belangrijk is dat de leerling weer gaat geloven in zijn eigen mogelijkheden.

Comments are closed.