tarieven

schooljaar 2017 / 2018

begeleiding 45 minuten € 38, –
begeleiding 60 minuten € 48, –
ouder/docentgesprek € 48,- per uur

Deze tarieven zijn inclusief de voorbereiding, het bijhouden van het leerling-dossier en de tussentijdse contacten met ouders en docenten (telefonisch, per mail).
Voor begeleiding of gesprekken buiten Wageningen breng ik reistijd (€ 40,- per uur) en een kilometervergoeding (19 cent per km) in rekening.
Een kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.  Er zijn geen kosten aan verbonden.

voorwaarden

Voor het bepalen van de reistijd en het aantal te reizen kilometers maak ik gebruik van de routeplanner van de ANWB.
Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
De afgesproken begeleidingstijden zijn in principe bindend. Bij ziekte of verhindering zoeken we samen naar inhaalmogelijkheden op een andere dag/tijdstip.
In de schoolvakanties is er geen begeleiding. Ik ga uit van de schoolvakanties van de regio midden.
Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Het is prettig als u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt. Dit is niet verplicht.

Comments are closed.