autisme

Voor leerlingen met autisme is mijn aanpak in principe dezelfde als eerder beschreven onder ‘werkwijze’. Daarbij houd ik wel uitdrukkelijk rekening met hun specifieke wijze van waarnemen, denken en communiceren.

Leerlingen met autisme hebben vaak wat meer tijd nodig vanwege de andere manier waarop zij informatie verwerken. Hun gedetailleerde manier van waarnemen kan ertoe leiden dat zij moeite hebben met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Het is voor hen lang niet altijd duidelijk hoe zij hun huiswerk moeten aanpakken en zij hebben nog regelmatig moeite met het zich voegen naar de schoolstructuur.
Dit vraagt om specifieke aandacht, waarbij we in een veilige omgeving samen aan de slag gaan met concrete taken en we aan de hand van het gesprek gezamenlijk komen tot een aanpak die werkt.

Ik ga daarbij uit van het idee dat er qua ontwikkeling nog erg veel mogelijk is. Voorwaarde is wel dat er nauwkeurig wordt aangesloten bij het spectrum van ontwikkelingsleeftijden dat er voor ieder kind en iedere jongere met autisme weer anders uitziet. Deze aansluiting is noodzakelijk omdat zowel overvraging als te weinig uitdaging leiden tot veel stress.

Leerlingen met autisme hebben vaak behoefte aan duidelijkheid en overzicht. We zullen daarom veel aandacht besteden aan het maken van een goede planning (WAT moet je doen en WANNEER?)  en aan het werken aan de hand van duidelijke stappenplannen (HOE pak je een leertaak aan?)
Daarnaast kan het nodig zijn om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen in de sociale interactie (omgang docenten, mentor en medeleerlingen).

Comments are closed.