zelfonderzoek

Wanneer er sprake is van onduidelijke en vage problemen in het functioneren op school kan een zelfonderzoek opheldering bieden. Het Leerling Zelf Onderzoek is een methode om met de leerling in gesprek te komen. Niet alleen over zijn leerprestaties maar ook over zijn welbevinden en schoolervaringen.

Het zelfonderzoek kan ook worden ingezet wanneer er sprake is van motivatieproblematiek. Bijvoorbeeld wanneer veelvuldig stimuleren en controleren vanuit de thuissituatie of vanuit school niet meer werken of zelfs een averechts effect lijken te hebben.

Het Leerling Zelf Onderzoek (LZO) is ontwikkeld is aan de Hoge School Utrecht. Leerlingen worden uitgenodigd hun eigen unieke belevingswereld in kaart te brengen. Via de dialoog met een daartoe geschoolde begeleider zet de jongere zelf, actief en doelgericht, veranderingsprocessen in gang om zijn welbevinden te verbeteren.

Comments are closed.