individuele leerlingbegeleiding Wageningen

Loopt het op school niet zoals verwacht?
Heeft u zorgen over de leerprestaties of het welbevinden van uw zoon of dochter op school?

ZICHT opleerlingen biedt extra ondersteuning aan jongeren in het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VS) die:

  • behoefte hebben aan meer duidelijkheid en structuur
  • om onduidelijke redenen onder hun niveau presteren
  • onzeker zijn over zichzelf en hun mogelijkheden
  • moeilijkheden ervaren met de concentratie
  • moeite hebben zichzelf te motiveren
  • vast dreigen te lopen op school

Daarnaast werk ik met leerlingen met autisme in de basisschool (BO).

 

Ik werk volgens een persoonlijke aanpak en bied professionele één op één begeleiding. Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs is er veel aandacht voor het “leren leren” en voor het leren plannen en organiseren van het schoolwerk.
Als het nodig is ga ik – samen met de leerling – op zoek naar achterliggende problematiek. Het gesprek met de leerling is daarvoor het belangrijkste instrument.  Centraal staat de vraag: “wat heb je nodig om te laten zien wat je wilt en kunt?”

Het uiteindelijke doel is dat de leerling meer zicht, en daarmee meer grip krijgt op zichzelf en zijn eigen leerproces. En dat hij van daaruit zelf weer sturing geeft aan zijn eigen schoolloopbaan. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid.